1. Inleiding ZIL introductie PHP.
1.1 Voorkennis
1.2 Doelstelling
1.3 Tijd
1.4 Wat heb je nodig?
1.5 Sportclub GIGO
1.6 Opgaven
1.7 Opbouw.
2. TALEN voor webpagina’s
2.1 HTML
2.2. CSS
2.3 JavaScript
2.4 PHP
3. Een webserver
3.1 ISP
3.2 Inrichting van de server
4. Installeren WAMPP
4.1 Wat is WAMPP?
4.2 Installatie WAMPP
5. Je eerste PHP programma
5.1 HTML en PHP
5.2 Uitleg van PHP-commando’s
5.3 Het runnen van PHP
5.4 Opgaven
6. Werken met variabelen in PHP
6.1 Wat zijn variabelen?
6.2 Voorbeeld programma met variabelen
6.3 String-variabelen
6.4 Een probleempje met aanhalingstekens
6.5 Opgaven
7. Formulieren
7.1 Samenwerking HTML en PHP met invoer
7.2 Het HTML-formulier
7.3 Opvangen van waarden met PHP
7.4 Opgaven
8. Werken met keuze structuren
8.1 De IF constructie en werken met condities
8.2 De IF/ELSE constructie
8.3 Opmaak IF/ELSE
8.4 Nesten van IF/ELSE
8.5 Opgaven
9. Werken met herhalingen
9.1 De WHILE
9.2 Combineren
9.3 De FOR-herhaling
9.4 Opgaven
10. Cases
10.1 CASE BMI
10.2 CASE ULAM
Begrippenlijst t/m N.
Begrippenlijst O-Z

© 2010 Uturn