Begrippenlijst t/m N.

Top  Previous  Next

 

kernwoord

Omschrijving

$

$ is begin van variabele naam

$_POST[..]

Hierin worden de doorgegeven waarden van een html-formulier opgevangen

{} aculaden

Gebruik om opdrachten te groeperen tot één opdracht voor bijvoorbeeld achter een IF

<?php … ?>

Start en stop tag voor php, hier gaat html over in php

<input type>

In html-form zorg dit type voor de invoer van een waarde, let op attribuut name

127.0.0.1

IP-adres van localhost

aanhalingstekens

Gebruik om constante strings heen

Action

Geeft aan waar het form naar verwijst, wat wordt na een klik op submitbutton geactiveerd

Apache

De open source webserver, verzorgt het doorgeven van html-pagina's

Attribuut

Onderdeel van een html tag, bv <font color='red'> color = 'red' is attribuut van de tag <font>

Attribuut NAME

Belangrijkste attribuut van inpute type, de name wordt met $_POST[identiek]  opgevangen in PHP

CSS

Cascade Style Sheet, de moderne manier van opmaak in een HTML document

dubbele / enkele

Dubbele aanhalingstekens als er variabelen in staan, anders liever enkele

ECHO

PHP-opdracht die iets naar het scherm stuur, dus de inhoud wordt HTML

FOR herhaling

FOR herhaling wordt gebruikt als van te voren bekend is hoe vaak er herhaald moet worden

Form <form>

Begint een html form waar een gebruiker waarden kan invoeren die aan PHP kunnen worden doorgegeven.

HTML

HyperText Markup Language, de taal voor het maken van websites

HTML-formulier

Belangrijk, hiermee kan de gebruiker invoer doen die PHP kan gebruiken

IF

Keuze structuur, wanneer conditie waar is wordt iets uitgevoerd

IF/ELSE

Keuze structuur met twee varianten, is waar wordt ene tak uitgevoerd, bij niet waar de andere tak

Integer

Geheel getal zoals 13, -9 of 94893

ISP

Internet Server Provider, verzorgt het hosten van sites voor particuliere en zakelijke klanten

JavaScript

Taaltje waarmee extra opties aan HTML worden toegevoegd, zoals pop-ups en uitklap menu's

localhost

naam van de interne webserver (zie ook 127.0.0.1)

Method

Manier van doorgeven van formulierwaarden. Kies altijd POST deze heeft voorkeur boven GET

MY/SQL

De open source database, die in combinatie met PHP professionele toepassingen mogelijk maakt

nesten

Structuren in elkaar gebruiken, zoals een IF/ELSE in een WHILE-loop