Begrippenlijst O-Z

Top  Previous 

 

Open Source

Programmatuur die niet door een bedrijf maar door een groep onafhankelijke programmeurs is gemaakt

PHP

PHP betekent PHP Hypertext Program, een recursief acroniem, de taal voor dynamsische websites

puntkomma ;

Einde van een php-statement

quootjes

Aanhalingstekens

Real

Gebroken getal, dus een getal met cijfers achter de 'komma' in PHP bijvoorbeeld 3.14 of -34.989

Sequentieel

In volgorde, de één na de ander, in tegenstelling tot IF/ELSE of WHILE

String

Tekst variabele of constante

Submit Button

Na een klik op de submit-button worden de waarden van het formulier 'gePOST'

Tag <tag>

De manier om HTML taalelementen aan te geven.

Type variabele

Welke soort waarde kan in een variabele. Dat bepaalt het type van de variabele. In PHP is dit niet stringent toegepast

Variabele

In een variabele wordt in een programma een waarde bewaard en hiermee kan bijvoorbeeld worden gerekend.

WAMPP

De Windows variant van XAMPP

While

While is een herhalingsstuctuur die wordt toegepast als van te voren niet bekend is hoe vaak wordt herhaald.

XAMPP

XAMPP is de algemene AMPP, voor verschillende operating systems, Apache, MY/SQL, PHP en Perl