9.4 Opgaven

Top  Previous  Next

 

Tafel.

I.Maak een formulier dat vraagt om een getal.
Vervolgens wordt een programma aangeroepen na een klik op de submitbotton.
Dit programma laat de tafel zien van het getal.
Maak gebruik van de for lus (1-10).
 
II.Maak de weergave mooi op door de waarden in een tabel te zetten.
 
III.Kies ervoor om regel voor regel een iets andere kleuropmaak te kiezen. Gebruik hier voor een if statement.
 
IV.Als het getal groter is dan 70 zet dan in een extra kolom “groot”.
Is het kleiner dan 30 zet dan in die kolom “klein” en anders blijf de kolom leeg.
 

 

Delen

 

I.Maak een formulier dat de gebruiker vraagt om een getal en een deeltal.
 
II.Het programma dat deze waarde opvangt gaat hiermee aan de slag.
Iedere keer wordt het getal getoond, en vervolgens wordt het deeltaal er van afgetrokken.
Dit gaat net zolang door totdat het deeltal er niet meer af kan.
Dan wordt het getal als rest getoond.
 
Voorbeeld:                23 en 5

23

18

13

8

rest 3