9.3 De FOR-herhaling

Top  Previous  Next

Staat van te voren vast hoe vaak je een herhaling wilt uitvoeren, dan kan je beter gebruik maken van de FOR-herhaling. Wanneer je bijvoorbeeld een tafel programma wilt maken, dan weet je dat er 10 keer iets berekend moet worden. Daarvoor is de for-loop geschikt.

Een voorbeeld, neem een getal van 1 tot en met honderd in gedachten:

_img79

 

In dit voorbeeldje is te zien, dat de programmeur er niet zelf voor hoeft te zorgen dat het volgende getal wordt gepakt. Bij het boeken voorbeeld was $blz = $blz + 1; // hoog de bladzijde op, een belangrijke opdracht, maar deze ontbreekt in het getalraden voorbeeld.

Dit komt omdat alles wat de ‘for-loop’ betreft in de eerste for opdracht staat.

Deze werkt als volgt:

For (startwaarde; while conditie; ophogen)

$i start op 1.
De ‘while’ is nu zolang $i<=100.
De derde optie $i++ zorg ervoor dat ieder lus, de waarde van $i met 1 wordt opgehoogd.
($i++ is een verkorte schrijfwijzer van $i=$i+1;)

 

Deze herhalings structuur leent, zoals gezegd, zich ervoor om toe te passen als je van te voren weet hoe vaak je gaat herhalen. En dan is de toepassing eigenlijk iets makkelijker dan de while lus waar je zelf steeds de ophoging in de lus moet zetten.

 

Vaak wordt voor de teller de variabele $i gebruik. Maar je mag hiervoor iedere naam gebruiken die je maar wilt natuurlijk.

Misschien is dit nog wel mooier: For ($tel=1; $tel<=100; $tel++) {

Het is maar wat je wilt als programmeur hoewel ik zelf:
For ($debeerislos=1; $debeerislos <=100; $debeerislos ++)
niet een goede programmeertechniek vind maakt het PHP niet uit.