8. Werken met keuze structuren

Top  Previous  Next

Tot nu toe zijn al de PHP-programma’s die je gemaakt hebt ‘sequentieel’. Dit houdt in dat alle opdrachten na elkaar worden uitgevoerd. Eerst de eerste, dan de tweede tot aan de laatste.

In dit hoofdstuk komt een belangrijke toevoeging aan de orde namelijk de keuze structuur.
Afhankelijk van een waarde wordt iets gedaan: Als dit aan de hand is dan doe je dat en is het niet waar, dan doe je iets anders.
Dit is de afrap voor het echte programmeren waarbij je logisch moet nadenken.