8.4 Nesten van IF/ELSE

Top  Previous  Next

Tenslotte kunnen de if en else ook in elkaar genest worden.

Wanneer iemand een cijfer haalt dat groter is dan een 8, dan is de omschrijving goed.  Is het cijfer lager dan een 5.5 dan is het onvoldoende en daartussen is het een voldoende.

Dit werkt niet goed:

_img74

Immers nu is de uitvoer eerste ‘heel goed’
maar wordt dit, ten onrechte, gevolgd door ‘netje voldoende’. Ga dit na!

Dat komt als het cijfer groter dan 8 is hoeft er verder niks te gebeuren.
Dit kan door te gaan nesten:

_img75

 

Door direct achter de eerste if, een else op te nemen die verder gaat met de volgende vraag wordt altijd slechts één van de drie waarden getoond.
De tweede if, is genest in de else-tak van de eerste if.
Dit kan in principe onbeperkt doorgaan al komt een ‘nesting’ van meer dan 5 opties niet echt vaak voor.

 

 

_img76

Opmerking:

PHP kent ook een case structuur, een selectie uit meer mogelijkheden bijvoorbeeld voor het verwerken van een menu met 6 keuzes. Deze wordt niet in deze inleiding behandeld.
Ook is er de AND en de OR in het gebruik van condities, ook deze vorm wordt niet behandeld.