8.2 De IF/ELSE constructie

Top  Previous  Next


 

Tot nu toe is heb je de vorm gezien IF (conditie) doe iets.

Je kunt ook een keuze maken tussen het een of het ander uitvoeren. Dat is de IF/ELSE variant.

_img69

 

Wanneer achter de if (of de else) slechts 1 opdracht hoeft te worden uitgevoerd, zoals in dit voorbeeld, dan volstaat het op deze manier.
Moeten er meerdere statements worden uitgevoerd, dan moeten deze worden gegroepeerd tot 1 statement. Dit kan met de { en }. Alles tussen deze acculades wordt gezien als één statement. Kijk naar het voorbeeld voor de toepassing.

Let in het voorbeel ook goed op het gebruik van de puntkomma!

Voorbeeld:

_img70

Let op, ikzelf heb vaak de neiging om de laatste puntkomma voor de } te vergeten (dus achter à <br />”).
Ook al is de } het einde van een statemen er moet toch een acculade gerbuikt worden voordat de ELSE komt.