7.4 Opgaven

Top  Previous  Next

I.In het vorige hoofdstuk heb je een programma gemaakt dat werkte met volleyballen en shuttles. Gebruik dit programma maar maak nu aan de voorkant een invulformulier voor de waarden van lengte en breedte en oppervlakte.
 
II.Doe hetzelfde met de opgave over de uitwedstrijd.
 
I.Maak een formulier dat de method GET gebruikt.
Vraag om voornaam en achternaam.
Kijk vervolgens naar de url die in combinatie met action wordt getoond.
Je hoeft de waarde verder niet te verwerken.
 
II.Sportclub GIGO bestelt bij een leverancier spullen bijvoorbeeld volleyballen.
Maak een formulier dat vraag wat een artikel kost en hoeveel van dit artikel wordt besteld.
Vang deze waarden op en bereken het totaal van de bestelling.