7.3 Opvangen van waarden met PHP

Top  Previous  Next


 

In het PHP-programma is het eerste dat je doet het opvangen van de formulier variabelen in een PHP variabele.

Dat kan met het statement:

$a=$_POST[‘aantal’];

Het is natuurlijk niet toevallig dat deze opdracht gebruikt maakt van POST, dat komt door de methode post in het HTML-form. (Er is inderdaad ook een $_GET[] voor als je toch een keer met method=’get’ zou willen werken).

$_POST bevat de lijst van variabelen uit het HTML-form.
Zo vang je de waarden die een gebruiker heeft ingtypt op in PHP-variabele.
Gebruik in de $_POST[] exact de naam zoals dit in de tag inputtype achter het atrribute name staat!  Identiek, dus ook geen veranderingen in hoofd of kleine letters en natuurlijk geen tikfouten. Overigens, $_POST[] móet met hoofdletters geschreven worden.
Het enige dat wel een keuze is, is het gebruik van de enkele quote om de naam van de variabele heen. $_POST[‘ok’] is goed net als $_POST[ok];

Als dit allemaal werkt is het eenvoudig om de invoer van een HTML-formulier in een PHP-programma te tonen. Gebruik gewoon de echo $a; in bovenstaand voorbeeld.

Bovendien kan er ook met de variabelen gerekend worden!