7.2 Het HTML-formulier

Top  Previous  Next

In het formulier zijn twee zaken van belang, de openingstag van het FORM (met de attributen action en method) en de inputtypen.

Als eerste de <form>:

<form action=’show.hp’ method=’post’>

In de form-tag zijn twee zaken van belang, de action en de method.

De action geeft aan welke web-pagina wordt geactiveerd nadat de gebruiker op de submit-button heeft geklikt. In dit voorbeeld wordt de pagina show.php aangeroepen.

Bij de aanroep moeten er gegevens van het formulier worden doorgegeven. De standaardmethode om de gegevens van een html formulier naar een php-pagina door te geven is post. Je kiest dan ook (bijna) altijd voor de methode post. Dit houdt in dat de gegevens, onzichtbaar voor de gebruiker van het formulier naar de PHP pagina worden doorgestuurd.

De andere variant, method = ‘get’, toont de variabele en hun inhoud die worden doorgeven in de adresregel en dit is meestal niet wat je wilt. Bovendien kent deze vorm van doorgeven van variabelen een beperking tot maximaal 250 tekens.
Kortom kies de method=’post’ variant.

Wat nu precies wordt doorgegeven staat in de inputtypes. Immers daar heeft de gebruiker een waarde ingevoerd (of geselecteerd of aangeklikt).

Bij de <input typen> is het van belang dat deze een ‘name’ hebben. Dit is dan als het ware de naam van de variabele die de waarde krijgt van hetgeen de gebruiker invoert.

Na een klik op de submit button worden al deze variabelen (onzichtbaar) doorgegeven naar het programma dat in de action staat.
Kortom  show.php ‘ontvangt’ de variabelen aantal en plaats.

HTML kan niets met deze variabelen maar PHP (natuurlijk) wel. Immers HTML draait in de browser, maar variabelen worden via de server verstuurd en daar kan alleen PHP iets mee.