7.1 Samenwerking HTML en PHP met invoer

Top  Previous  Next

In HTML maak je een FORM, laat dit door de gebruiker invullen en (na een klik op de Submit button) gaat PHP met de waarden van het formulier aan de slag.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd aan welke voorwaarden het HTML-formulier moet voldoen en hoe PHP deze waarde kan opvangen om te verwerken.

In de volgende screenprints zie je een formulier en daarna de verwerking door PHP.

_img66

_img67