6. Werken met variabelen in PHP

Top  Previous  Next

Het programma dat je in het vorige hoofdstuk hebt gemaakt is nog niet echt spectaculair. Dat komt omdat er gewoon wat teksten naar het scherm worden gestuurd en meer nog niet.
Je kunt pas echt programma’s maken als je gaat werken met variabelen. Met variabelen kun je berekeningen maken en op die manier ‘echte’ programma’s.

In dit hoofdstuk wordt het werken met variabelen in PHP uitgelegd.