6.3 String-variabelen

Top  Previous  Next

 

Met tekstvariabele (een String) kan je niet zoveel.

In het voorbeeldprogramma wordt getoond hoe je een punt  ‘.’  kunt gebruiken: Een punt ‘plakt’ twee tekstwaarden aan elkaar.

Je ziet in het voorbeeld dat het PHP niet uitmaakt dat een tekst en een getal aan elkaar vastgeplakt worden. PHP beschouwt het getal dan op als een tekst en plakt deze aan de andere tekst. De uitvoer wordt: ‘de winst is 1180 euro’.

 

Gewone losse tekst staat tussen enkele quootjes, enkele aanhalingstekens: bijvoorbeeld ‘de winst is’

Je kunt ook van dubbele aanhalingstekens gebruik maken.

Dat heeft een speciale betekenis.
PHP gaat bij dubbele aanhalingstekens kijken of er soms een variabele in staat. Als dit het geval is wordt de inhoud van deze variabele getoond:

 

Echo “U heeft nog $brooddoos voor het weekend”;

Het resultaat is dat er getoond wordt: U heeft nog een half bruin voor het weekend.

Dat kan als eerder het commando $brooddoos = ‘een half bruin’; is gebruikt.

 

Stel dat je een korting wilt geven van 2 euro op de verkoopprijs.

Dan krijg je de volgende opdracht:

$verkoopprijs = $verkoopprijs -2;

Links staat altijd wat de (nieuwe) waarde krijgt en rechts staat wat er in komt.

 

Dus de nieuwe waarde van $verkoopprijs wordt: de oude waarde van $verkoopprijs – 2.

Verkoopprijs was 14.99, de nieuwe verkoopprijs wordt 12.99