6.2 Voorbeeld programma met variabelen

Top  Previous  Next

Bekijk het volgende programma “afzet.php”:

_img64

 

En de uitvoer:

_img65

 

 

Je ziet dat je dit programma begint met het toekennen van een waarde. $afzet is de variabele (de opslagplek) waar de waarde (integer) van 80 in wordt bewaard.

Links staat altijd wat een (nieuwe) waarde krijgt en rechts staat wat er in komt.

 

Bij het afdrukken van de eerste tekst regel wordt de waarde hier weer uitgehaald.

 

Op dezelfde manier krijgt $kosten een waarde, een Real van 10.50. Deze wordt in het sommetje van de $winst weer gebruikt.

 

Je ziet verder dat iedere opdracht wordt afgesloten met een puntkomma ; wat de afspraak is binnen PHP. In de code zie je dat de opdrachten mooi regel voor regel staan, dat is netjes, maar van PHP hoeft dit niet.

Dit was ook goed geweest (maar minder netjes):

$afzet = 80; $kosten = 10.50;

 

En dit is dus fout:

$afzet = 80

$kosten = 10.50;

 

Je ziet in het voorbeeld dat je op de bekende manier sommetjes kan maken.

Het is eigenlijk net Excel: je hebt + - * en /.