5.4 Opgaven

Top  Previous  Next


 

1.Maak zelf een programma:
a.Maak een php-programma waarin je eigen Naam, Adres en Woonplaats worden getoond met de PHP-opdracht Echo.
b.Sla dit op onder de naam “ik.php”.
c.Voer dit uit en bekijk de broncode van het document.
d.Zorg vervolgens voor een mooie opmaak van de weergave met kleuren e.d.
 
2.Teken een schema hoe het aanroepen van een .php document in je browser wordt verwerkt op localhost.
 
3.Zoek de 7 fouten in de volgende code.

 

<php?

echo '<h2hallo wereld dit is php</h2>';

echo 'als je hier tekst wilt tonen gebruik je het php-commando' echo <br />';

echo 'de tekst van de echo staat tussen quoutjes <br />";

ech0 'en ieder statement in php wordt met een ; afgesloten <br />'

?

 

INLEVEREN:
Maak van uitwerkingen van deze opgave één Worddocument:
Kopieer de tekst van je PHP-code van opgave in dit document en maak een screenprint van de uitvoer van dit programma dat je als plaatje opneemt.
Teken in dit Worddocument (of plak uit een ander programma) ook de schematische verwerking van een PHP-programma en kopieer de code van opgave 3 waarbij je de fouten omcirkelt of met een kleur aangeeft.