5.2 Uitleg van PHP-commando’s

Top  Previous  Next

Het eerste PHP-commando dat geleerd wordt is echo. Echo stuurt iets naar het beeldscherm. Je zou kunnen zeggen dat dit de manier is om HTML in PHP te gebruiken. Dit blijkt heel goed uit de eerste PHP opdracht. Er wordt feitelijk gewoon ‘in HTML’ gezegd tegen de browser, laat met de opmaak van <h2>, de tekst “hallo wereld dit is php” zien.

Hetzelfde geldt voor de volgende echo commando’s in het programma.

Voor het gebruikt van een PHP statement gelden een aantal regels:

1.Gebruik een geldige PHP opdracht, zoals echo.
2.Ieder statement in PHP moet worden afgesloten met een puntkomma ;
3.De opmaak van de opdracht maakt niet uit. Alle regels hadden best achter elkaar mogen staan er is ook geen verschil tussen echo, ECHO of Echo.
4.Voor de echo opdracht geldt dat de tekst die wordt getoond tussen aanhalingstekens moet staan. Hier is gebruik gemaakt van de enkele aanhalingstekens (enkel quootje).
5.Let op, maak je een fout, dan wordt je programma onderbroken. Je krijgt dan een foutmelding.
In voorbeeld programma kan het volgende misgaan:
a.Verkeerde gebruik van de PHP open en sluit tags. Tik deze exact in.
b.De opdracht echo verkeerd gespeld.
c.De puntkomma vergeten. Meestal wordt dan de foutmelding een regel hoger aangegeven.
d.Verkeerd gebruikt van de quootjes. Simpelweg vergeten het laatste aanhalingsteken toe te voegen. Of een verkeerd aanhalingsteken gebruiken.