4.1 Wat is WAMPP?

Top  Previous  Next

Omdat we tijdens deze ZIL niet gebruik maken van een ISP moet je op je eigen computer als het ware een ISP simuleren.

Je hebt natuurlijk al een operating systeem maar de serverprogramma’s (apache, php, mysql en eventueel mail) ontbreken nog.

 
De open source gemeenschap heeft hier een oplossing voor gemaakt en deze heet XAMPP.
De X staat voor het operating systeem wat zowel Windows als Linux of Apple kan zijn. AMPP staat voor Apache (de webserver), MY/SQL (de database server) PHP en Perl.

 
Aangezien we op school met MS-Windows computers werken heb je de WAMP versie nodig. De W staat dan voor Windows