2.4 PHP

Top  Previous  Next

Het grote verschil tussen JavaScript en PHP is dat JavaScript door je eigen browser wordt uitgevoerd terwijl PHP draait op de server van de ISP (zie hiervoor het volgende hoofdstuk).
Bovendien kun je met PHP gebruik maken van een database wat mogelijkheden biedt voor registratie van aanmeldingen, verzenden van nieuwsbrieven, webwinkels en bijvoorbeeld het bijhouden van een competitiestand.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je in deze introductie op PHP begint te werken met dynamische websites. De dynamiek is echter nog niet heel spectaculair. Wel leer je gegevens uit een formulier op te vangen en hier berekeningen mee te maken  Na deze introductie kun je doorgaan met het werken met databases en dat kan niet met JavaScript maar echt alleen met PHP.