2.1 HTML

Top  Previous  Next


 

HTML, Hyper Text Markup Language, is de taal waarin webpagina’s worden gemaakt. Dit is een relatief eenvoudige ‘taal’ waarmee je teksten op je webpagina, plaatjes, links naar andere pagina’s (ook op andere sites) tabellen en formulieren kunt maken.
HTML pagina’s kunnen verwerkt worden door de browser op je computer. Een simpel voorbeeld hiervan is de tag: <blink>dit knippert</blink>. Wanneer de browser deze regel leest ‘begrijpt’ de browser dat de tekst ‘dit knippert’ omsloten is door de tag <blink>, dus in knipperweergave moet worden getoond. De browser geeft dit stukje tekst dan ook knipperend weer.
Het kenmerk van HTML pagina’s is dat ze altijd op dezelfde manier worden weergeven. Het zijn als het ware dia-opnames die niet veranderen.
Met HTML maak je statische pagina’s.