1.7 Opbouw.

Top  Previous  Next

Dit is laatste deel van de inleiding, hoofdstuk 1.

In het volgende hoofdstuk leer je wat meer over de begrippen, wat is service side programmeren, wat is een dynamische website en wat is PHP.

Hoofdstuk 3 gaat in op de webserver die een hostingbedrijf heeft ingericht.

In hoofdstuk 4 ga je, op je eigen PC, een eigen server inrichten met WAMPP. Hoe je deze installatie moet uitvoeren blijkt uit een filmpje.

Je eerste PHP programma maak je in hoofdstuk 5. Je leert een programma te maken met een aantal commando’s. Bovendien komt aan de orde hoe je dit programma kunt latern ‘runnen’ op je eigen webserver.

Hoofdstuk 6 is geweid aan variabele: Hoe gebruik je waarden in PHP. Hier zitten ook een aantal echter programmeer opgaven bij.

HTML-formulieren en de verwerking hiervan door PHP wordt in hoofdstuk 7 uitgelegd.

Hoofdstuk 8 gaat over keuze structuren (IF/ELSE) terwijl in hoofdstuk 9 de herhaling aan de orde komt.

Nu kan je al heel veel ingewikkelde programma’s maken in PHP. Hoofdstuk 10 rondt dan ook deze kennismaking met PHP af met een 2-tal grote cases.