1.2 Doelstelling

Top  Previous  Next

De doelstelling van deze ZIL is om de basisprincipes van het werken met PHP onder de knie te krijgen:

Je begrijp hoe in grote lijnen de programmatuur op een webserver werkt.
Je kent de verschillen tussen ‘server-side’ en ‘client-side’ programmeertalen.
Je kent een aantal web-talen en hun toepassing.
Je kunt je eigen ontwikkel omgeving inrichten (met WAMPP)
Je bent in staat een programma in PHP te maken dat berekeningen uitvoert.
Je bent in staat om een HTML invoerformulier te maken en de ingevoerde waarden te gebruiken in een PHP-code.
Je kunt gebruik maken van de IF / ELSE constructie.
Je kunt in PHP programma’s gebruik maken van herhalingsstructuren.