1.1 Voorkennis

Top  Previous  Next

Uitgangspunt voor deze ZIL is dat je op dit moment in staat bent om een (eenvoudige) webpagina in HTML te bouwen. Je kent dus de structuur van een HTML pagina, en kunt werken met o.a. de tags <H1>, <Table>, <tr>, <td>. Ook kun je gebruik maken van opmaak tags zoals <font> en attributen zoals ‘backcolor’ of beter nog, je kunt deze zaken regelen via CSS stylesheets.
In deze cursus over PHP wordt echter niet stilgestaan bij specifiek lay-out en het mooi opmaken van een website. Belangrijk is dat je een basis website kunt bouwen.
Het is mooi als je ook weet hoe HTML-formulieren werken. Omdat dit een belangrijk onderdeel is voor de ‘input’ naar een PHP programma wordt dit onderwerp ook in deze ZIL herhaald.
 

Heb je nog nooit een webpagina (of website) gemaakt, ga dan eerst de training ‘basiscursus HTML’ uitvoeren.
 

Een andere voorwaarde is dat je met Turtle-LOGO en/of Gamemaker hebt gewerkt en zo zicht hebt gekregen op programmastructuren en PSD’s (Programma Structuur Diagrammen).

Heb je nog geen kennis van PSD's werk dan eerst het caseboek ‘programmastructuren’ door.